POMAR CZ s.r.o.
Svařované potrubní díly z oceli

Vyrábíme a dodáváme (orientační ceník - kalkulačka zde):

  • Podélně svařované potrubí, trubky
  • Segmentové oblouky, segmentová kolena
  • Odbočky, T-kusy
  • Redukce, přechody
  • Svařence z bezešvých i svařovaných trubek, přírub a jiných potrubních dílů,
  • Atypická potrubí, atypické potrubní díly

Kvalita:

  • Jsme držitelem certifikátu ČSN EN 3834 - 2 : 2006.
  • Výroba je prováděna odborným svářečským personálem kvalifikovaným dle EN 287-1, EN 1418, výroba probíhá dle schválených postupů svařování WPAR, WPS (podle EN 288)
  • Potrubní díly jsou svařovány automatem pod tavidlem nebo ručně poloautomatem v ochranné atmosféře. Přídavný svařovací materiál odpovídá požadavkům WPS, WPAR.

Kontrola a zkoušení:

  • Všechny výrobky kontrolujeme rozměrově a vizuálně dle ČSN EN ISO 5817 v rozsahu 100%. Na žádost svary zkoušíme nedestruktivní kontrolou (PT, UT, RT, dle EN 12062 ...)

Potrubí - svařovaná trubka velkého průměru s navařenými přírubami Redukce - svařovaný přechod - potrubní díly z WWW.SVAROVANE-POTRUBI.CZ T kus výroba potrubní díly WWW.SVAROVANE-POTRUBI.CZ Segmentové oblouky - potrubní díly z WWW.SVAROVANE-POTRUBI.CZ